X

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn officieel aangesloten bij MVO Nederland. Als partner van MVO Nederland dragen wij, zowel binnen het bedrijf als extern, actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Met de ondertekening van het manifest van MVO Nederland onderschrijven wij o.a. de volgende uitgangspunten:

- Bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een zorgvuldige balans tueesn people, planet en profit.

- Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk

- Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers

- Wij letten bij inkopen van producten en diensten sterk op sociale en milieu-aspecten

- Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

 

Deze MVO verklaring is opgesteld M.G. Facility BV. Als dienstverlener staan wij midden in de maatschappij. Deze MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in de kernwaarden van onze organisatie.

 

Betekenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen wij met het omschrijven van het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij MVO kiest M.G. Facility BV voor de best beschikbare technische oplossingen die realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen People, Planet en Profit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en cultuur. MVO betekent voor M.G. Facility BV streven naar een balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Wij zien het als onze  taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

 

M.G. Facility BV en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

M.G. Facility BV maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar mensen, klanten en omgeving. M.G. Facility BV respecteert en handelt conform de wet en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. M.G. Facility BV heeft oog voor de behoeften van en is transparant in haar communicatie en het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Een belangrijke plek binnen onze organisatie heeft het onderwerp kwaliteit. Wij blijven onze medewerkers trainen om de hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen waarborgen en investeren wij veel in kwaliteit en efficiency voor alle partijen. M.G. Facility BV stelt hoge eisen aan kwaliteit en is een VCA-gecertificeerde organisatie. Niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de samenleving als geheel, het milieu, hebben naast het behalen van winst een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele voorbeelden uit de praktijk worden nu gegeven per deelgebied:

• welzijn medewerkers (People)

• milieuvriendelijk ondernemen (Planet)

• maatschappelijke verantwoordelijkheid (Profit)

 

Welzijn medewerkers:

Eén van de doelen van onze organisatie is het welzijn van onze medewerkers. Het welzijn van onze medewerkers wordt bevorderd door een gezonde, goede en veilige werkomgeving te creëren. Goed toegepaste Arboregels zijn in het belang van onze organisatie, onze medewerkers en onze klanten. Wij hebben een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld en deze is getoetst. M.G. Facility BV investeert veel in een ontspannen en positieve werksfeer door een informele werksfeer met open communicatie te stimuleren en te creëren waarbij medewerkers een eigen verantwoordelijkheid met veel vrijheid hebben. Daarnaast wordt regelmatig een personeelsfeest georganiseerd en vindt er een wekelijkse “borrel” plaats om samen de week af te sluiten. M.G. Facility BV communiceert op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen. Het beleid van M.G. Facility BV is om onze medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Het beleid is gericht op het zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd, betrokken en daardoor productief zijn van onze medewerkers, zowel vanuit het oogpunt van de medewerkers als voor de organisatie. M.G. Facility BV bereikt haar doel door rekening te houden met opleiding, ervaring en leeftijd en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften. Het volgen van diverse vormen van scholing wordt binnen de organisatie gestimuleerd en is voor alle medewerkers toegankelijk. Dit leidt regelmatig tot interne doorstroming, waardoor kennis en vaardigheden optimaal gebruikt worden en onze medewerkers geboeid en gebonden blijven aan onze organisatie. M.G. Facility BV neemt haar verantwoordelijkheid voor jongeren en biedt hen stageplaatsen aan. Wij zijn een erkend Leerbedrijf. Zo leveren wij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en overdracht van kennis aan anderen die het vak willen leren. Bij werving en selectie wordt gekeken naar competenties toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. Zo bestaat een deel van het personeelsbestand uit mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij stimuleren doorstroom binnen de organisatie. 

 

Milieuvriendelijk ondernemen:

Een ander doel van onze organisatie is milieuvriendelijk ondernemen. Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten zal naar beste vermogen, de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken. Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van milieubelasting is een punt van aandacht in de bedrijfsvoering. M.G. Facility BV voldoet aan de eisen die de milieuwet en regelgeving stelt en leeft deze na. Als organisatie willen wij milieubelasting voorkomen en streven wij naar continue verbetering. Mogelijke milieurisico’s die relevant zijn voor de organisatie zijn door ons in kaart gebracht. Naast het verzorgen van hoogwaardige producten wil M.G. FAcility BV ook op een verantwoorde manier met het milieu omgaan. Onze organisatie neemt energiebesparende maatregelen zoals het kiezen van groene stroom daar waar mogelijk, het aanbrengen van isolatie en energiezuinige materialen, apparatuur en verlichting in het gebouw. Het duurzaamheidsbewustzijn van onze medewerkers wordt gestimuleerd door hen te attenderen op onnodig energie en waterverbruik, verminderen van papierverbruik, afvalscheiding, vermindering van plastic afval door het gebruik van koffie en theemokken i.p.v. plastic bekers en het stimuleren van het gebruik maken van de fiets voor woon/werkverkeer of carpoolen. Ook het reduceren van brandstofverbruik en het gebruik van minder milieubelastende bedrijfswagens is binnen onze organisatie een voortdurend punt van aandacht. Er vindt bij M.G. Facility BV een aparte inzameling van papier, plastic, metalen, hout, chemisch afval plaats. Als extra service naar onze klanten en vanuit milieuoogpunt bieden wij onze klanten aan om de het afval af te voeren, zodat wij kunnen zorgen dat wij dit afval op een milieuvriendelijke manier kunnen laten verwerken. Het actief verminderen van afval bij onze klant wordt gestimuleerd door onze klanten de mogelijkheid aan te bieden om met wisselbakken te werken. Doel hiervan is om het afval zoals, papier, karton en plastic zowel bij de klant als bij onze organisatie te verminderen. Tot slot worden alle nieuwe leveranciers zorgvuldig gekozen. Wij stellen hoge eisen aan producten die wij inkopen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar doen dit ook voor de producten welke wij verkopen. 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid: 

Bij maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor M.G. Facility BV de relatie met haar (directe) omgeving centraal waaraan wij een actieve bijdrage  willen leveren. Door op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan neemt M.G. Facility BV haar maatschappel

Diensten

Wij hebben jaren ervaring met

Verhuizingen

Van particuliere verhuizing tot projectverhuizing en van voorbereiding tot nazorg. Onze projectleiders zorgen voor een vlekkeloos verloop.

Verhuizingen

Vastgoedzorg

Onder de naam Gredon verzorgen wij duurzaam vastgoedonderhoud. Hieronder vallen o.a. gevelrenovatie, vloer-, dak- en spouwisolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Vastgoedzorg

Kantoormeubilair

Onder de naam Kantoorinventaris zijn wij actief in de verkoop, inkoop en verhuur van een breed scala aan jong gebruikt en refurbished kantoormeubilair.

Kantoormeubilair

Montage

Het monteren van systeemmeubilair is vakwerk. Wij hebben ruime ervaring in de montage van meubellijnen van de voornaamste meubelproducenten.

Montage

Reinigen

Bij onze reinigingsspecialisten kunt u terecht voor diverse soorten reiniging. Van glasbewassing tot dieptereiniging van grootkeukens.

Reinigen

Warehousing

Vanuit onze verwarmde en beveiligde opslagloods, verzorgen wij o.a. in- en uitslag, orderpicking en voorraadadministratie voor onze relaties.

Warehousing

Klanten

Een overzicht van enkele tevreden klanten

Yesterday I recieved my Hay sofa from your company. I just want to say: thank you! The correspondence was always good and very friendly! (even when I was a bit pushing...) And also a thank you to the guys who delivered the sofa! They managed to bring it into our apartment with all the difficult circumstances! Great job guys! Keep on working like that!

Joanna North, Klant HAY
 

Bedankt voor de snelle en goede service. Jullie mogen echt trots zijn op jullie gedreven collega's.

Vera, Officemanager
 

De extra helpende hand in de vorm van een handyman was echt geweldig. Hierdoor is de interne overlast en onrust na onze verhuizing tot een absoluut minimum beperkt gebleven.

Jan Bloem, Facilitair Manager
 

Social Return

Sociaal ondernemen

Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

Bent u op zoek naar een partij die u ondersteunt in SR verplichting? Wij bieden u de mogelijkheid mee te doen aan sociaal ondernemen en te ontlasten in de totale Social Return verplichting. Met onze kennis op het gebied van.....

Wij zijn een project gestart waarbij wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden, n.a.v. de vraag van de markt (werkgevers) en zo invulling geven aan de social return vraagstukken van diverse organisaties. Wij doen dit aansluitend aan onze eigen dienstverlening, om zo een samenwerking te creëren in het begeleiden van deze medewerkers.

Wij zijn een erkend leerbedrijf en hebben een uitgebreid (intern)opleidingsprogramma. We hebben een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam en zijn zo verzekerd van instroom van de juiste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door onze uitgebreide voorselectie en interne begeleiding hebben wij een zeer lage uitval en kunnen wij u faciliteren in de juiste medewerkers voor uw social return.

Meer informatie

Profiel

Wie zijn we en waar komen we vandaan

  • About, first image
  • About,second image
  • About, third image

M.G. Facility heeft vanaf de startdatum duidelijk gekozen voor de specialisatie meubelmontage. In de loop der jaren is het bedrijf gegroeid en met gepaste trots kan gezegd worden dat M.G. Facility tot één van de grootste dienstverleners in Nederland behoord.

Wij werken nauw samen met de meubelproducenten en gezamenlijk wordt het personeel getraind in het monteren van de meest uitéénlopende meubellijnen. Ook nu er veel op werkplek niveau verandert, denk bijvoorbeeld aan elektrisch verstelbare bureaus en de ARBO-norm. Onze VCA-gecertificeerde monteurs worden zowel intern als extern door de meubelleveranciers getraind en op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Vanuit onze relaties kwamen steeds meer vragen met betrekking tot andere vaardigheden. Om die reden hebben wij onze dienstenportfolio verbreed om onze relaties nog meer en beter te kunnen ontzorgen.

VCA**

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aanemers

Dienstverlenende bedrijven moeten in Nederland voldoen aan strenge veiligheidseisen. Dit geldt dus ook voor ons. Om deze reden voldoen wij aan het in Nederlands meeste geaccepteerde veiligheidszorgsysteem: VCA. Deze certificering betekent dat wij op een veilige en vertrouwde wijze werkzaamheden kunnen verrichten in uw pand en op uw terrein.

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, maar het is veel meer dan dat. VCA is een compleet en uitgebreid programma waarmee wij objectief en structureel door een externe partij worden getoetst en gecertificeerd. Dit betekent dat wij u als opdrachtgever garanties bieden voor de risicobeheersing bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Download certificaat "VCA**" (pdf)

 

Ons team

Maak kennis met ons team

Renco

Planner

Sandra

Planner

Talitha

Office Manager

Stefanie

Project Planner

Dennis

Project Manager

Edgar

Online & Project Manager / Privacy Officer

Michael

Warehouse Manager

Clayd

Warehouse

MVO

People Planet Profit

MVO is gebaseerd op People, Planet en Profit. Wanneer deze drie P's positief worden benaderd kunnen we spreken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een betere wereld begint bij onszelf en met de ondertekening van het manifest van MVO Nederland hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omarmd en opgenomen in de normen en waarden van ons bedrijf. Dit is ook direct terug te zien in onze activiteiten, processen en de partijen en leveranciers waarme wij nauw samenwerken.

Meer informatie

Contact

Waar zitten we en hoe zijn we te bereiken

Neem contact met ons op

Disketteweg 14
1033NW Amsterdam

Planning
Telefoon: 020 - 630 48 60
Fax: 020 - 630 48 65
planning@mgfacility.nl

Magazijn
Telefoon: 020 - 630 48 67
Fax: 020 - 630 48 65
magazijn@mgfacility.nl

IBAN: NL45RABO0314080201
BIC: RABONL2U
KvK: 34303028
BTW: NL8195.20.512.B01