Certificeringen

  • Home
  • /
  • Over ons
  • /
  • Certificeringen

VCA

Dienstverlenende bedrijven moeten in Nederland voldoen aan strenge veiligheidseisen. Dit geldt dus ook voor ons. Om deze reden voldoen wij aan het in Nederland meest geaccepteerde veiligheidszorgsysteem: VCA. Deze certificering betekent dat wij op een veilige en vertrouwde wijze werkzaamheden kunnen verrichten in uw pand en op uw terrein.

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, maar het is veel meer dan dat. VCA is een compleet en uitgebreid programma waarmee wij objectief en structureel door een externe partij worden getoetst en gecertificeerd. Dit betekent dat wij u als opdrachtgever garanties bieden voor de risicobeheersing bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Naast onze VCA*-bedrijfscertificatie hebben onze medewerkers ook een VCA- of VCA-VOL-certificaat, beschikken wij over voldoende BHV-ers en een actuele RI&E en worden al onze gereedschappen, trappen, etc. jaarlijks gekeurd door een gecertificeerde keurmeester.

 


ISO 14001

Bedrijven moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Steeds vaker stellen grotere bedrijven en overheden daarom ISO 14001-certificatie als eis in hun aanvragen. Mede hierdoor zijn wij bezig ons milieuzorgsysteem te certiceren volgens ISO 14001:2018.

Dit milieumanagemenentsysteem wordt gebruikt om een bij onze organistie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ewrvan te borgen. Met het ISO 14:2018 certificaat tonen wij aan dat we structureel bezig zijn met het verbeteren van onze milioeuprestaties.

ISO 14001 is geëvolueerd tot de voornaamste managementstandaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen.

De ISO 14001-norm is niet alleen een middel om te voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Het is een managementtool die helpt de milieudoelstellingen voor onze organisatie te realiseren.


Erkend Leerbedrijf

M.G. Facility is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat M.G. Facility als erkend leerbedrijf aankomende vakmensen mag begeleiden en opleiden. Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken samen met het SBB om studenten en leerlingen de beste praktijkopleiding te geven met uitziht op een baan. Op www.stagemarkt kunnen studenten een stage zoeken M.G. Facility staat hier ook vermeld en studenten kunnen via de website voor een stage of werkervaringsplaats solliciteren.

Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij de opleiding. De student oefent het beroep uit waarmee hij of zijnin opleiding is.Wij kennen de eisen van de opleiding en zorgen dat de student op de werkvloer wordt opgeleidt en gecoacht

De afspraken met de student, de school en M.G. Facility liggen vast in een praktijkovereenmkomst. Op deze manier zorgt SB er samen met M.G. Facility voor dat het beroepsonderwij aansluit op de praktijk. Studenten krijgen zodoende de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan in het bedrijfsleven.VKG Keurmerk

M.G. Facility is VKG-partner. Het VKG-keurmerk keurt en borgt het hele proces rond kunstof kozijnen, van productie tot montage.

Kiest u voor een kunststof kozijnen leverancier met VKG Keurmerk, dan kiest u voor volledige zekerheid. Zo bent u zeker van gecontroleerde kwaliteit van alle onderdelen van uw kozijnen.

Door voor de montage van kunststof gevelelementen gebruik te maken van de gediplomeerde en vakkundige monteurs van M.G. Facility blijft de keten van kwaliteit intact en profiteert de opdrachtgever van financieële zekerheid door middel van het VKG Waarborgfonds.


NIWO

M.G. Facility is in het bezit van een zogeheten NIWO Eurovergunning. De Eurovergunnung is een speciale vergunning voor ondernemingen in de transportsector. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in het bezit zijn van de Eurovergunning.

Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geld voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Niet alleen vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn vanwege hun laadvermogen in veel gevallen vergunningplichtig.

Bij de toekenning van de Eurovergunning wordt oa. gekeken naar de reële vestiging, kredietwaardigheid, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid

Met een Eurovergunningbewijs aan boord van onze voertuigen mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie..

WILT U WETEN WAT WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?